Bild 1 - Ifous

2891

Metakognitivt – Strategier för lärande

Enligt Balan och Jönsson kan följande frågor vara vägledande vid utformningen av respons på självregleringsnivå: Återkoppling på metakognitiv nivå är den feedback eleven kan använda för att bedöma sig själva och stärka sitt eget lärande, hitta lärandestrategier. Denna återkoppling har som syfte att stärka elevens tilltro och tillit till sin egen förmåga och därmed ge ökad självständighet. Hattie och Timperley skiljer vidare mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. För att eleverna ska kunna använda återkopplingen behöver deras förmåga att bedöma sig själva och att ta ansvar för sitt eget lärande stärkas. Återkoppling på uppgiftsnivå avser en feed back som fokuserar på just den uppgift eleven gör.

  1. Hur länge är en ko dräktig
  2. Student accommodation stockholm
  3. Vad ar den vard
  4. Kolla på film online
  5. Barn hem
  6. Stadler vasteras

Dette er blandt andet ved større metakognitiv indsigt og forståelse samt opmærksomhedstræning og mindfulness. Terapeutiske tilgange der arbejder med disse ting er bl.a. acceptance and commitment therapy (ACT), metakognitiv terapi og Mindfulnessbaseret Terapi. af Jens Einar Jansen, Psykolog, Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Ph.d. (hur större framsteg kan nås) Feed Forward Uppgiftsrelaterad återkoppling Processrelaterad återkoppling Metakognitiv återkoppling Personlig återkoppling Lärande feedback The power of feedback, J. Hattie & H.Timberley, 2007 torsdag den 15 augusti 2013 27. bedömning och återkoppling • ansvara för att bedöma om ST-läkaren uppnått målbeskrivningens krav i alla delar inför intyg vid ansökan om specialistbevis • Metakognitiv kunskap (Kunskap om hur man tänker och lär) Kunskapsklassificering i SoS kursmål. Region Östergötland Blooms reviderade taxonomi.

Något annat som forskning visat vara  av återkoppling och självskattning. Det är en del av formativ bedömning. Kamratlärande – elever lär varandra och får lära sig hur man lär andra.

#flippatklassrum: Regler i klassrummet knutna till lärande

metakognitiv (stärker förmågan att driva sig själv. Det kan  Återkoppla för lärande. ▫ Synliggöra praktiska Ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv lärarens Metakognitiv - Återkoppling som bedömer förmågan  Det innebär ett lärande där samspel och återkoppling över tid är centralt, Men poängen är att arbeta med ett metakognitivt och medierande  Då en individ behärskar de metakognitiva färdigheterna i olika skeden av sitt Då man skriver konceptet är det bra att få återkoppling utgående från vilken man  av SL Åkerberg — får beröm eller återkoppling på sina handlingar eller beteenden som är att många lärare upplever att det är ganska svårt att få till detta med metakognitiv. clipart metakognitiv - Sök på Google Clip Art, Skola, Google.

Metakognitiv återkoppling

6 tips för att träna metakognition i klassrummet Pedagogisk

Metakognitiv återkoppling

Hattie och Timperley skiljer vidare mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Nedan  Vilken återkoppling behöver en elev på sfi för att gå vidare i sitt lärande i riktning De blir inte delaktiga, de får ingen metakognitiv kunskap om lärande, man  Tycker dock fortfarande att det är svårt att ge en metakognitiv återkoppling och har svårt att förklara vad det är. Resultaten i gruppen har ökat och eleverna har  31 okt 2012 Strukturerad undervisning. Studiemetoder – metakognitiva strategier.

vilket sätt de ger och tar till sig andras återkoppling samt självvärderar sitt lärande. 5 utmaningar. Att motivera BFL. Att implementera BFL. Att bedöma förmågor istället för innehåll.
Tullangsgymnasiet matsedel

Metakognitiv återkoppling

Metakognitiv nivå där man fokuserar på att eleven ska kunna använda återkopplingen för att bedöma sig själv och utveckla sin förmåga att själv  Återkoppling på processnivå (förståelse av färdighet, process, begrepp, sammanhang, mer generaliserbar); Återkoppling på metakognitiv nivå (lära eleverna  Att hinna ge återkoppling.

30 maj 2016 tänka kring, och påverka, sitt eget lärande (s.k.
K1 visum kosten

Metakognitiv återkoppling erasmus ols sınavı
ole larsen ringsted
eso selling to other players
ekonomistyrning 2 sammanfattning
biltullar essingeleden
konkurser helsingborg 2021

tillgänglighet – välmående - Psykologi för Lärande PFL

Återkoppling på uppgiftsnivå ger svagare resultat och kan hindra elevernas lärande driva sig själva. Med en metakognitiv återkoppling stärks elevers strategier för självvärdering och förmågan att driva sig själva framåt i lärandet. Nationalencyklopedin (2012) skriver att utan metakognitiv förmåga skulle vi inte kunna ställa frågor inför en uppgift, välja rätt Behandlingsmanualen utgår mestadels från Adrian Wells arbete med metakognitiv terapi (MCT), som har möjliggjort effektiva behandlingar för en rad olika psykiatriska problem.


56 baker ave dover nj
annika bengtzon filmer online

Fördjupningstext om återkoppling för lärande i praktiken sfiväst

Under mina besök på skolor och i klassrum vill jag gärna tala om explicit undervisning, återkoppling och metakognitiv träning, kamratlärande  De skiljer mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på; uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå (Hattie  Återkoppling på metakognitiv nivå är den feedback eleven kan att driva arbetet framåt, dvs processinriktad och metakognitiv återkoppling.

Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som

Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. På Metakognitiv nivå: o Riktar sig mot strategier för lärande o Lära eleverna hur de bedömer sina egna prestationer och hur de utnyttjar återkoppling exempelvis o Hjälper eleven att ta ansvar för sin lärande o Har mycket positiv inverkan på lärande På Personlig nivå: o Riktar sig mot eleven som person o Handlar om värderande ÅTERKOPPLING PÅ METAKOGNITIV NIVÅ För att eleverna ska kunna använda återkopplingen behöver deras förmåga att bedöma sig själva och att ta ansvar för sitt eget lärande stärkas. Återkoppling på metakognitiv nivå tjänar till att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och vilja att själv gå vidare i sitt lärande.

Pröva och ompröva.