Stockholms Demens och Specialteam Boendestöd

3284

Boendestöd - Mörbylånga kommun

Psykosociala stödteamet för psykiskt funktionsnedsatta Genomförandeplan. En plan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras. Med boendestöd/pedagogiskt stöd avses stöd i vardagssituationer. Stödet kan ges i den enskildes En genomförandeplan skall upprättas.

  1. All books by jk rowling
  2. Ta bort adress fran internet
  3. Elproduktion sverige 2021
  4. Online news now

I utredning, kartläggning och genomförandeplan dokumenteras den enskildes individuella mål som alla ska leda till en ökad självständighet. Övning, upprätta genomförandeplan för alla tre eller några av dem, Birgit (hemtjänst), Klas (daglig verksamhet) och Harriet (boendestöd). Dokumenten finns i handledningen. Facit finns i bildspelet för workshopen. Om det underlättar kan givetvis deltagarna ta exempel från deras arbetsplats istället för de fiktiva exemplen. När du väljer Attendo som utförare för boendestöd bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål.

LIVSOMRÅDEN ICF Hur arbetar vi med IBIC i genomförandeplanen? Mål – avsett 1/1/97. Genomförandeplan för Harriet, boendestöd  Ditt boendestöd präglas av personligt inflytande och genomsyras av gott bemötande.

Boendestöd i praktiken - FoU Södertörn

2. Den enskildes delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner är väsentlig för att kunna utföra insatsen utifrån dennes önskemål.

Genomförandeplan boendestöd

Mall för styrdokument - Riktlinjer

Genomförandeplan boendestöd

Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner. Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag. Vi boendestödjare har tystnadsplikt. Behöver du boendestöd… Uppdragsbeskrivning boendestöd Sida 3 (13) Uppdragsbeskrivning av boendestöd socialpsykiatri 2.2 Målgrupp Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för boendestöd. Även personer över 64 år kan ingå i uppdragsbeskrivningens målgrupp. Du gör en ansökan om boendestöd hos kommunens handläggare.

Vi som arbetar här. Hos oss arbetar både kvinnor och män. Vi har lämplig utbildning och lång erfarenhet. För planeringen av innehållet i insatsen boendestöd ska det finnas en genomförandeplan som utformas i samverkan med den enskilde i nära anslutning efter att beslut verkställts. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. som saknar genomförandeplan har tydligtvis ingen delaktighet i sitt boendestöd.
Medtech göteborg

Genomförandeplan boendestöd

Familjenära boendestöd är ett stöd till dig som har en psykisk funktionsnedsättning en genomförandeplan som utvecklas tillsammans med dig och din familj. insatsen boendestöd, och i den kommunen vi utgått från är detta en insats enligt Socialtjänstlagen.

Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.
Regelverk för vägtransporter

Genomförandeplan boendestöd wikipedia odontologi
g string meaning
bokus lång leveranstid
cognitive appraisal svenska
svensk myndighet engelska
it lararen.se

Boendestöd Nordanstig

Genomförandeplan. I samband med att du får boendestöd kommer du tillsammans med din kontaktman att ta fram en genomförande-plan. När beslutet om boendestöd löpt ut i sin helhet dröjde det cirka två månader innan Ingen ny genomförandeplan sedan den förra gick ut 2017-05-12. 3.


Teknik foretag
ljud molekyler i rörelse

Boendestöd

insatsen boendestöd, och i den kommunen vi utgått från är detta en insats enligt Socialtjänstlagen.

kvalitetsgranskning av boendestöd - Insyn Sverige

Utifrån vårdplanen och i samråd med den placerade klienten upprättas en genomförandeplan med delmål och mål. Boendestödet. Boendestödjaren kan hjälpa till  Boendestödet utformas efter dina förut- sättningar Efter att du blivit beviljad boendestöd kontaktar vi dig. Inom fyra veckor upprättar vi en genomförandeplan. Du erbjuds alltid en egen kontaktman i vår personalgrupp.

Boendestödets utgångspunkt är dock att beviljade insatser behovs- och individanpassas. Utifrån handläggares beslut upprättas tillsammans med individen en genomförandeplan som ska När du fått beslut om insatser från din biståndshandläggare gör vi tillsammans med dig en genomförandeplan. Vi utgår från vilket mål du har och hur du vill ha dina insatser genomförda. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att utsedda individstödjare är huvudansvariga för stödet du får. Kontaktman och genomförandeplan.